Svimmelhet

Svimmelhet er en av våre vanligste helse-plager og er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til. Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparatet. Svimmelhet oppstår når hjernen oppfatter motstridende informasjon om kroppens posisjon fra våre ulike sanser.

Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Feilfunksjoner og sykdomstilstander i ett eller flere av disse systemene kan derfor gi opphav til svimmelhet.

Krystallsyke er en akutt godartet tilstand som gir kraftige svimmelhetsanfall når man skifter stilling. Det starter ofte plutselig, og anfallene ledsages ofte av noen karakteristiske små og nesten umerkelige rykninger i øyemuskulaturen som kalles nystagmus. Krystallsyke behandles hos oss ved bruk av Epley’s manøver.

Balansesystemet er helt avhengig av korrekt informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Svimmelhet kan ofte skyldes leddlåsninger og muskelspenninger øverst i nakken. Feilfunksjoner i nakken vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander.

De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige, men dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørseltap, kraftig øresus, synsforstyrrelse, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.