Ryggsmerter

Ryggsmerter er den vanligste plagen i nerve-muskel-skjelettapparatet og samfunnets dyreste enkeltlidelse. 80 %av befolkningen vil få vondt i ryggen i løpet av livet, halvparten av oss har hatt plager det siste året, og 10 prosent har smerter nå.

Akutt vondt i ryggen er en smertefull, men som regel ufarlig tilstand. Mange blir raskt bedre, men tilbakefall er dessverre vanlig.

Årsaksbildet er komplisert, stort og sammensatt.

De typiske årsaker til utvikling av ryggplager kan være
Arvelighet
Lite fysisk aktivitet
Overvekt
Plutselige overbelastninger
Aktivitet med gjentatt feilbelastning
Psykiske belastninger og mistrivsel

Ettersom årsakene er sammensatte, må forebygging og behandling tilpasses individuelt og sees i et helhetsperspektiv.

Vi jobber for å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Et tankemønster som kiropraktor er; “kjapt til behandling, kjapt tilbake til jobb”.