Migrene

Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene. Migrene skiller seg fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens det ved vanlig migrene ikke er noen aura. Felles for både vanlig og klassisk migrene er overfølsomhet for lys og lyd. Mange migrenepasienter har også andre typer hodepine i tillegg til migrenen.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hva migrene egentlig skyldes, men en har i dag nok kunnskap til å si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av arvelige forhold, en rekke indre faktorer i kroppen, samt ytre faktorer i miljøet. Anfallene antar man at skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonene til hjernen.

Kiropraktisk behandling har vist seg, gjennom forskning og erfaring, å kunne redusere både anfallshyppighet og - intensitet av hodesmerter hos personer med migrene. Vi behandler ikke selve migrenen, men vi kan bidra til å begrense noen av de utløsende årsakene til anfallene.