Kiropraktikk

Lær mer om hva kiropraktikk er

.“Ha kunnskap om ryggsøylen, for denne er årsaken til mange sykdommer”
- Hippokrates, legevitenskapens far, ca 400 år før Kristus

Symptomer fra muskelskjelettsystemet er det vanligste helseproblemet i den norske befolkning. Kostnadene dette medfører er enorme både for den enkelte og for samfunnet. Smerteplager i bevegelsesapparatet er årsaken til hver 5. legekonsultasjon, halvparten av landets totale sykefravær og en tredjedel av alle landets uføretrygdede.

En kiropraktor er ekspert på plager i muskelskjelettsystemet.
Rundt 40% av alle nordmenn har vært hos kiropraktor. Hvert år utfører norske kiropraktorer nærmere 2 millioner undersøkelser og behandlinger. Kiropraktoren kan hjelpe deg til en bedre hverdag.

Hva gjør en kiropraktor?

Målet ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger vi vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng, og behandlingen vil bli tilpasset pasientens totalsituasjon.

Kiropraktorbehandlingen består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:
Spesifikk leddbehandling
Tøyninger
Muskulære teknikker
Stabiliserende trening
Øvelser, råd og veiledning

Det er normalt med lette, forbigående reaksjoner etter kiropraktorbehandling, som lokal ømhet, stølhet og tretthet. Som ved all virksom behandling vil det av og til kunne oppstå bivirkninger utover normale behandlingsreaksjoner. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er minimal, og behandlingen er dokumentert trygg og effektiv. Er du som pasient ikke komfortabel med visse behandlingsmetoder, vil vi alltid tilpasse dette til dine ønsker. Dersom du ønsker mer informasjon, kontakt oss.

Kiropraktisk leddbehandling

Ved kiropraktisk leddbehandling, ogsåkalt manipulasjonsbehandling, frigjøres et låst ledd ved en hurtig og presis bevegelse. Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet, medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent, dyp muskulatur, som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Samtidig separeres leddflatene og det høres en klikkelyd. Behandlingen har ofte en umiddelbar nevrofysiologisk virkning i form av smertedempning. Behandlingsmetoden er dokumentert trygg og effektiv, og er sjeldent forbundet med smerter.